Azetydyna jest nasyconym heterocyklicznym związkiem organicznym zawierającym trzy atomy węgla i jeden atom azotu. Jest to ciecz w temperaturze pokojowej z silnym zapachem amoniaku i jest silnie zasadowa w porównaniu do większości amin drugorzędowych.
Azetydyna i jej pochodne są względnie rzadkimi motywami strukturalnymi w produktach naturalnych. Warto zauważyć, że są one kluczowym składnikiem kwasu mlekowego i penaresidyn. Być może najobficiej występującym azetydynowym produktem naturalnym jest kwas azetydyno-2-karboksylowy, nie-proteinogenny homolog proliny.

Pokazuje wszystko 4 wyniki