Chiralność jest właściwością geometryczną niektórych cząsteczek i jonów. Chiralna cząsteczka / jon nie może się nałożyć na jej odbicie lustrzane. Obecność asymetrycznego centrum węglowego jest jedną z kilku cech strukturalnych, które indukują chiralność w cząsteczkach organicznych i nieorganicznych.
Pojedyncze enancjomery są często określane jako praworęczne lub leworęczne. Chiralność jest istotnym czynnikiem przy omawianiu stereochemii w chemii organicznej i nieorganicznej. Ta koncepcja ma ogromne praktyczne znaczenie, ponieważ większość biomolekuł i farmaceutyków jest chiralnych.
Wiele biologicznie aktywnych cząsteczek jest chiralnych, w tym naturalnie występujące aminokwasy (budulec białek) i cukry. W układach biologicznych większość tych związków ma tę samą chiralność: większość aminokwasów jest lewoskrętnych (l), a cukry są prawoskrętnymi (d). Typowe naturalnie występujące białka składają się z 1-aminokwasów i są znane jako białka leworęczne; stosunkowo rzadsze d-aminokwasy wytwarzają praworęczne białka.

Pokazuje wszystko 4 wyniki