Heterocykle mają wszechobecny charakter, z wielorakimi zastosowaniami przemysłowymi i we wszystkich aspektach naszego życia. W przyrodzie występują w wielu formach i mają ogromne znaczenie biochemiczne - "cząsteczki życia". Zastosowania heterocykli, które pochodzą z chemii, biologii, medycyny, rolnictwa i przemysłu, są legionem.
Związek heterocykliczny lub struktura pierścieniowa jest związkiem cyklicznym, który zawiera atomy co najmniej dwóch różnych pierwiastków jako członków jego pierścienia (pierścieni). Chemia heterocykliczna jest gałęzią chemii organicznej zajmującą się syntezą, właściwościami i zastosowaniami tych heterocykli.
Przykłady związków heterocyklicznych obejmują wszystkie kwasy nukleinowe, większość leków, większość biomasy (celuloza i pokrewne materiały) oraz wiele naturalnych i syntetycznych barwników.

Wyświetlanie 1-12 of 21 wyniki