związek chemiczny jest substancją chemiczną złożoną z wielu identycznych cząsteczek (lub jednostek molekularnych) złożonych z atomów z więcej niż jednego elementu utrzymywanych razem przez wiązania chemiczne. Pierwiastek chemiczny związany z identycznym pierwiastkiem chemicznym nie jest związkiem chemicznym, ponieważ dotyczy on tylko jednego elementu, a nie dwóch różnych pierwiastków.

Istnieją cztery typy związków, w zależności od tego, w jaki sposób połączone są atomy składowe:

cząsteczki utrzymywane razem przez wiązania kowalencyjne
związki jonowe utrzymywane razem przez wiązania jonowe
związki międzymetaliczne utrzymywane razem za pomocą wiązań metalicznych
niektóre kompleksy utrzymywane razem przez koordynacyjne wiązania kowalencyjne.

Wyświetlanie 1-12 of 32 wyniki