Pirydyna to gęstość 0.978 g / cm3. Temperatura zapłonu 68 ° F. Opary są cięższe od powietrza. Działa toksycznie przez połknięcie i wdychanie. Spalanie wytwarza toksyczne tlenki azotu.
Pirydyna jest klarowną cieczą o zapachu kwaśnym, gnijącym i przypominającym ryby. Można go wytwarzać z surowej smoły węglowej lub innych substancji chemicznych. Pirydyna służy do rozpuszczania innych substancji. Jest również używany do wytwarzania wielu różnych produktów, takich jak leki, witaminy, środki aromatyzujące do żywności, farby, barwniki, produkty gumowe, kleje, środki owadobójcze i herbicydy. Pirydyna może również powstać w wyniku rozpadu wielu naturalnych materiałów w środowisku.

Pokazuje wszystko 10 wyniki