Pirymidyna jest aromatycznym heterocyklicznym związkiem organicznym podobnym do pirydyny. Jeden z trzech diazin (sześcioczłonowych heterocyklików z dwoma atomami azotu w pierścieniu), ma atomy azotu w pozycjach 1 i 3 w pierścieniu.:250 Pozostałe diazyny to pirazyna (atomy azotu w pozycjach 1 i 4) i pirydazynę (atomy azotu w pozycjach 1 i 2). W kwasach nukleinowych trzema rodzajami nukleozasad są pochodne pirymidynowe: cytozyna (C), tymina (T) i uracyl (U).

Pokazuje wszystko 9 wyniki