Chinazolina jest związkiem organicznym o wzorze C8H6N2. Jest to aromatyczny heterocykl z bicykliczną strukturą składającą się z dwóch skondensowanych sześcioczłonowych pierścieni aromatycznych, pierścienia benzenowego i pierścienia pirymidynowego. Jest to jasnożółte krystaliczne ciało stałe rozpuszczalne w wodzie. Znana również jako 1,3-diazanaftalen, chinazolina otrzymała swoją nazwę od pochodnej chinoliny. Chociaż macierzysta cząsteczka chinazoliny rzadko jest wymieniona sama w literaturze technicznej, podstawione pochodne zostały zsyntetyzowane do celów leczniczych, takich jak środki przeciwmalaryczne i przeciwnowotworowe,
Zatwierdzony afatynib, lek opracowany przez Boehringer Ingelheim.
Erlotynib, lek wytwarzany przez Astellas, do leczenia pacjentów z NSCLC nowotworami wywołanymi przez mutacje EGFR.
Lek GlaxoSmithKline w leczeniu lapatynibem podawano w zaawansowanym stadium lub z przerzutami raka piersi w skojarzeniu z kapecytabiną Roche'a.

Pokazuje wszystko 8 wyniki